2022宇舶表“钟表与古迹”新品“ 重磅发布经典交融奥林斯基表链手表

英亚体育app下载-英亚体育手机端下载    2022-05-02

2022宇舶表“钟表与古迹”新品“ 重磅发布经典交融奥林斯基表链手表

基于两边长达五年的互助瓜葛,瑞士豪华制表品牌HUBLOT宇舶表再度联袂法国艺术家理查德•奥林斯基(Richard Orlinski) ,配合推出了一系列配备全新金属表链的手表 ,并为表链付与了奥林斯基闻名雕塑作品的多面元素,成绩两边完备的互助系列 。2017年12月,HUBLOT宇舶表联袂视觉艺术家理查德•奥林斯基(Richard Orlinski)于迈阿密正式推出首款互助手表 。该手表一经面世便得到了公共的一致承认:这是第一款由奥林斯基创作的腕间艺术品!自两边首款互助手表推出以来 ,宇舶表与奥林斯基已经乐成打造了一系列彰显这位法国艺术家多切面艺术创作气势派头的时计臻品。

正如马克西姆•普莱西娅-布奇(Maxime Plescia-Buchi) 、马克•费雷罗(Marc Ferrero)以及村上隆(Takashi Murakami)同样,奥林斯基也是“宇舶爱艺术”各人庭的一员,而他也是全世界颇受接待的法国今世艺术家。

如今 ,宇舶表与奥林斯基耀目推出四款配备全新一体式金属表链的经典交融奥林斯基表链手表,标记着两边互助正式迈入全新阶段 。尽人皆知,一体式表链的设计是制表业持久面对的一项艰难挑战 ,由于表链须在机械与美学层面高度契合表壳的设计,且须可以或许与肆意手表款型相匹配。

为此,宇舶表制表团队以匠心精力以及精深武艺打造时计臻品 ,应用专业技能打磨棱角 、斜面以及多角度切面,以付与表壳、倒角设计以及表冠光鲜的特点。同时,工程师们还精心打造了一款交融斜面以及多面元素的钛金属表链 ,由83个部件构成 。表链的设计灵感源自奥林斯基的雕塑作品 ,其倒角外形与镜面抛光刻面所反射的光芒相患上益彰,而H形链节也与宇舶表的“H”形标记相呼应。 

全新表链可以或许与表壳相毗连形成一体式布局,从而使其多面元素获得进一步延长。手表表壳直径为40毫米 ,可以或许满意差别手段尺寸及差别性另外人士的佩带需求 。

手表配备抛光钛金属表壳,并搭载HUB1100主动上链机芯,提供42小时动力贮存。表盘则有玄色或者白色陶瓷两种方案可供选择 ,接纳奥林斯基独有的棱角分明的设计气势派头。

经典交融奥林斯基表链手表也提供交错密镶钻石的技俩供选择,并搭配交错密镶钻石的表链,宛如珠宝艺术臻品 。其表壳、表圈与表链的部门镶嵌重为3.79克拉的璀璨钻石 ,将美妙光影凝结腕间。

时间筑就艺术臻美,艺术成绩时间魅力 !

宇舶爱艺术 !

“作为一位雕塑艺术家,在直径仅有几厘米的手表上诠释我的艺术创作无疑是一项真实的挑战。同时 ,一体式表链的建造也提高了宇舶表制表团队事情的繁杂水平 。只管坚苦重重,但患上益于宇舶表团队的超卓武艺与专业造诣,咱们终极患上以圆满完成为了这项使命 。”

--理查德•奥林斯基

宇舶表品牌年夜使

“五年前 ,宇舶表以及奥林斯基正式推出了两边的首款互助手表。而如今 ,由奥林斯基介入打造的时计臻品已经然成了咱们手表声势中一个密不成分的系列作品。这次,咱们再度联袂打造一体式金属表链,以其棱角分明的艺术设计开启宇舶表与奥林斯基的腕间新篇章 。”

--里卡多•瓜达鲁普(Ricardo Guadalupe)

宇舶表首席履行官

英亚体育app下载-英亚体育手机端下载
【读音】:

jī yú liǎng biān zhǎng dá wǔ nián de hù zhù guā gě ,ruì shì háo huá zhì biǎo pǐn pái HUBLOTyǔ bó biǎo zài dù lián mèi fǎ guó yì shù jiā lǐ chá dé •ào lín sī jī (Richard Orlinski),pèi hé tuī chū le yī xì liè pèi bèi quán xīn jīn shǔ biǎo liàn de shǒu biǎo ,bìng wéi biǎo liàn fù yǔ le ào lín sī jī wén míng diāo sù zuò pǐn de duō miàn yuán sù ,chéng jì liǎng biān wán bèi de hù zhù xì liè 。2017nián 12yuè ,HUBLOTyǔ bó biǎo lián mèi shì jiào yì shù jiā lǐ chá dé •ào lín sī jī (Richard Orlinski)yú mài ā mì zhèng shì tuī chū shǒu kuǎn hù zhù shǒu biǎo 。gāi shǒu biǎo yī jīng miàn shì biàn dé dào le gōng gòng de yī zhì chéng rèn :zhè shì dì yī kuǎn yóu ào lín sī jī chuàng zuò de wàn jiān yì shù pǐn !zì liǎng biān shǒu kuǎn hù zhù shǒu biǎo tuī chū yǐ lái ,yǔ bó biǎo yǔ ào lín sī jī yǐ jīng lè chéng dǎ zào le yī xì liè zhāng xiǎn zhè wèi fǎ guó yì shù jiā duō qiē miàn yì shù chuàng zuò qì shì pài tóu de shí jì zhēn pǐn 。

zhèng rú mǎ kè xī mǔ •pǔ lái xī yà -bù qí (Maxime Plescia-Buchi)、mǎ kè •fèi léi luó (Marc Ferrero)yǐ jí cūn shàng lóng (Takashi Murakami)tóng yàng ,ào lín sī jī yě shì “yǔ bó ài yì shù ”gè rén tíng de yī yuán ,ér tā yě shì quán shì jiè pō shòu jiē dài de fǎ guó jīn shì yì shù jiā 。

rú jīn ,yǔ bó biǎo yǔ ào lín sī jī yào mù tuī chū sì kuǎn pèi bèi quán xīn yī tǐ shì jīn shǔ biǎo liàn de jīng diǎn jiāo róng ào lín sī jī biǎo liàn shǒu biǎo ,biāo jì zhe liǎng biān hù zhù zhèng shì mài rù quán xīn jiē duàn 。jìn rén jiē zhī ,yī tǐ shì biǎo liàn de shè jì shì zhì biǎo yè chí jiǔ miàn duì de yī xiàng jiān nán tiāo zhàn ,yóu yú biǎo liàn xū zài jī xiè yǔ měi xué céng miàn gāo dù qì hé biǎo ké de shè jì ,qiě xū kě yǐ huò xǔ yǔ sì yì shǒu biǎo kuǎn xíng xiàng pǐ pèi 。

wéi cǐ ,yǔ bó biǎo zhì biǎo tuán duì yǐ jiàng xīn jīng lì yǐ jí jīng shēn wǔ yì dǎ zào shí jì zhēn pǐn ,yīng yòng zhuān yè jì néng dǎ mó léng jiǎo 、xié miàn yǐ jí duō jiǎo dù qiē miàn ,yǐ fù yǔ biǎo ké 、dǎo jiǎo shè jì yǐ jí biǎo guàn guāng xiān de tè diǎn 。tóng shí ,gōng chéng shī men hái jīng xīn dǎ zào le yī kuǎn jiāo róng xié miàn yǐ jí duō miàn yuán sù de tài jīn shǔ biǎo liàn ,yóu 83gè bù jiàn gòu chéng 。biǎo liàn de shè jì líng gǎn yuán zì ào lín sī jī de diāo sù zuò pǐn ,qí dǎo jiǎo wài xíng yǔ jìng miàn pāo guāng kè miàn suǒ fǎn shè de guāng máng xiàng huàn shàng yì zhāng ,ér Hxíng liàn jiē yě yǔ yǔ bó biǎo de “H”xíng biāo jì xiàng hū yīng 。 

quán xīn biǎo liàn kě yǐ huò xǔ yǔ biǎo ké xiàng pí lián xíng chéng yī tǐ shì bù jú ,cóng ér shǐ qí duō miàn yuán sù huò dé jìn yī bù yán zhǎng 。shǒu biǎo biǎo ké zhí jìng wéi 40háo mǐ ,kě yǐ huò xǔ mǎn yì chà bié shǒu duàn chǐ cùn jí chà bié xìng lìng wài rén shì de pèi dài xū qiú 。

shǒu biǎo pèi bèi pāo guāng tài jīn shǔ biǎo ké ,bìng dā zǎi HUB1100zhǔ dòng shàng liàn jī xīn ,tí gòng 42xiǎo shí dòng lì zhù cún 。biǎo pán zé yǒu xuán sè huò zhě bái sè táo cí liǎng zhǒng fāng àn kě gòng xuǎn zé ,jiē nà ào lín sī jī dú yǒu de léng jiǎo fèn míng de shè jì qì shì pài tóu 。

jīng diǎn jiāo róng ào lín sī jī biǎo liàn shǒu biǎo yě tí gòng jiāo cuò mì xiāng zuàn shí de jì liǎng gòng xuǎn zé ,bìng dā pèi jiāo cuò mì xiāng zuàn shí de biǎo liàn ,wǎn rú zhū bǎo yì shù zhēn pǐn 。qí biǎo ké 、biǎo quān yǔ biǎo liàn de bù mén xiāng qiàn zhòng wéi 3.79kè lā de cuǐ càn zuàn shí ,jiāng měi miào guāng yǐng níng jié wàn jiān 。

shí jiān zhù jiù yì shù zhēn měi ,yì shù chéng jì shí jiān mèi lì !

yǔ bó ài yì shù !

“zuò wéi yī wèi diāo sù yì shù jiā ,zài zhí jìng jǐn yǒu jǐ lí mǐ de shǒu biǎo shàng quán shì wǒ de yì shù chuàng zuò wú yí shì yī xiàng zhēn shí de tiāo zhàn 。tóng shí ,yī tǐ shì biǎo liàn de jiàn zào yě tí gāo le yǔ bó biǎo zhì biǎo tuán duì shì qíng de fán zá shuǐ píng 。zhī guǎn jiān kǔ zhòng zhòng ,dàn huàn shàng yì yú yǔ bó biǎo tuán duì de chāo zhuó wǔ yì yǔ zhuān yè zào yì ,zán men zhōng jí huàn shàng yǐ yuán mǎn wán chéng wéi le zhè xiàng shǐ mìng 。”

--lǐ chá dé •ào lín sī jī

yǔ bó biǎo pǐn pái nián yè shǐ

“wǔ nián qián ,yǔ bó biǎo yǐ jí ào lín sī jī zhèng shì tuī chū le liǎng biān de shǒu kuǎn hù zhù shǒu biǎo 。ér rú jīn ,yóu ào lín sī jī jiè rù dǎ zào de shí jì zhēn pǐn yǐ jīng rán chéng le zán men shǒu biǎo shēng shì zhōng yī gè mì bú chéng fèn de xì liè zuò pǐn 。zhè cì ,zán men zài dù lián mèi dǎ zào yī tǐ shì jīn shǔ biǎo liàn ,yǐ qí léng jiǎo fèn míng de yì shù shè jì kāi qǐ yǔ bó biǎo yǔ ào lín sī jī de wàn jiān xīn piān zhāng 。”

--lǐ kǎ duō •guā dá lǔ pǔ (Ricardo Guadalupe)

yǔ bó biǎo shǒu xí lǚ háng guān

发表评论